Tweede trimester SEO

Zwangeren kunnen rond de 20e week van de zwangerschap een tweede trimester SEO (structureel echoscopisch onderzoek) laten doen.

Tweede trimester SEO

Met het tweede trimester SEO wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind. Het tweede trimester SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap.

Ook bij een incompleet tweede trimester SEO vanwege onvoldoende beeldvorming moet de herhaling van het tweede trimester SEO vóór 21+0 afgerond zijn. De reden hiervoor is dat bij gevonden afwijkingen vervolgonderzoek vaak tijdrovend is. Na de uitkomst van het vervolgonderzoek moet er voldoende tijd zijn voor de zwangere om voor zichzelf af te wegen of ze de zwangerschap al dan niet wil afbreken.

De SPSZN heeft de taak om de kwaliteit van de prenatale screening in de regio zuidwest Nederland te borgen. De SPSZN toetst de zorginstellingen en SEO-echoscopisten op de uitvoering van het tweede trimester SEO.

Alleen zorgverleners die een certificaat voor het tweede trimester SEO hebben behaald en daarbij een kwaliteitsovereenkomst hebben met het regionaal centrum, mogen het tweede trimester SEO uitvoeren.

Voor het uitvoeren van het tweede trimester SEO bestaan landelijke kwaliteitseisen. Daarnaast zijn er ook vanuit overheidswege (RIVM) richtlijnen opgesteld over onder meer de werkomgeving, apparatuur en de uitvoering van het eerste trimester SEO.

Het Erasmus MC is in de regio zuidwest Nederland het derdelijns prenataal diagnostisch centrum. Daarnaast zijn het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, het Amphia Ziekenhuis in Breda en de Reinier de Graaf Groep in Delft werkzaam als verwijscentra voor een deel van de prenatale diagnostiek. In deze klinieken werken gekwalificeerde zorgverleners die prenatale diagnostiek uitvoeren, waaronder geavanceerd ultrageluidonderzoek(GUO) type 1 en type 2 en invasieve prenatale diagnostiek.

Financiering:

Het tweede trimester SEO wordt vanaf 1 januari 2024 gefinancierd door het ministerie van VWS (vanuit de Rijksbegroting). De uitbetaling van het TTSEO aan de echocentra wordt vanaf die datum gedaan door de Regionale Centra voor Prenatale Screening. De zwangere betaalt geen eigen bijdrage.

Handige links

Hieronder vind je relevante links voor het tweede trimester SEO:

Downloads