Financiën

Informatie over vergoedingen voor zorgverleners prenatale screening

 Financiën

Counseling

Vanaf 1 augustus € 67,29 (vastgesteld door de NZa).

De minimaal beschikbare tijd voor het counselingsgesprek wordt per 1 augustus 2021 uitgebreid. Het tarief van de counseling wordt vanaf dan gebaseerd op 43 minuten (in plaats van 30 minuten) aan minimaal beschikbare counselingstijd. Die extra tijd is nodig om het eerste trimester SEO goed te kunnen integreren in het counselingsgesprek.

Bij het inplannen van de counseling kan de counselor onderscheid maken tussen het counselen zelf en het verrichten van de administratieve handelingen. Op basis daarvan zijn de volgende tijden afgesproken:

- Tijdsslot counseling: hiervoor moet minimaal 35 minuten beschikbaar en ingepland zijn.

- Tijd voor (eventueel separaat) afwikkelen van administratieve handelingen: 5 tot 10 minuten.

 

Eerste trimester SEO

Het tarief voor het eerste trimester SEO bedraagt € 110,70 voor een tijdsduur van 35 minuten.

Als er sprake is van een tweeling wordt dit tarief verdubbeld. Het eerste trimester SEO wordt gefinancierd vanuit de rijksbegroting. Uitbetaling verloopt vanuit VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), via de regionale centra,naar de echopraktijken. De zwangere betaalt geen eigen bijdrage.

Tweede trimester SEO

Het tarief voor het tweede trimester SEO bedraagt € 162,31 bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap.

Bij elk volgend kind van eenmeerlingenzwangerschap is het tarief ook € 162,31.

De zwangere betaalt geen eigen bijdrage.

Handige links

Vragen over financiën

Bent u verloskundig zorgverlener en heeft u een vraag over financiën? Kijk dan eerst hier:

Downloads