Algemene informatie

Achtergrondinformatie over de opzet van prenatale screening

Algemene informatie

De uitvoering van prenatale screening valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO). De WBO beschrijft de screeningen die van tevoren aan een onafhankelijke kwaliteitstoets moeten worden onderworpen:

Onderzoek dat gebruik maakt van ioniserende straling (röntgenstraling), hiervoor geldt tevens het Besluit stralingsbescherming.

Onderzoek naar kanker.

Onderzoek naar ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is.

Voor deze screeningen is een vergunning nodig. De overheid stelt strenge kwaliteitseisen aan de test en de uitvoering van het onderzoek. De SPSZN is één van de acht regionale centra voor prenatale screening in Nederland die door het ministerie zijn aangewezen als vergunninghouder. Meer informatie over de organisatie van het programma prenatale screening vind je op de website www.pns.nl, zie de link hieronder.

De prenatale screening bestaat uit de volgende onderdelen: de counseling, screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek.

 

Counseling

De verloskundig zorgverlener vraagt aan elke zwangere of ze informatie wil over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en/of het structureel echoscopisch onderzoek. Zo ja, dan volgt een counselingsgesprek. Dit gesprek heeft als doel een zwangere een geïnformeerde keuze te kunnen laten maken.  

Screening op down-, edwards- en patausyndroom

De screening op down-, edwards- en patausyndroom (resp. trisomie 21, 18 en 13) gebeurt met de NIPT.

Het structureel echoscopisch onderzoek

Het structureel echoscopisch onderzoek bestaat uit een eerste trimester SEO (tussen 12+3 en 14+3 weken) en een tweede trimester SEO (tussen de 18+0 en 21+0 weken).

Vanaf 1 september 2021 wordt het eerste trimester SEO in onderzoekssetting aangeboden. Zwangeren kunnen dan kiezen voor een structureel echoscopisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap om hun ongeboren kind te laten onderzoeken op structurele afwijkingen. Het eerste trimester SEO wordt aangeboden in het kader van de landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie. Gebruik de termen 13-wekenecho en 20-wekenecho in de communicatie met zwangeren.

 

Handige links

Downloads

No items found.