Eerste trimester SEO

Zwangeren kunnen rond de 13e week van de zwangerschap een eerste trimester SEO (structureel echoscopisch onderzoek) laten doen.

Eerste trimester SEO

Vanaf 1 september 2021 wordt het eerste trimester SEO (structureel echoscopisch onderzoek) aangeboden. Zwangeren kunnen dan kiezen voor een structureel echoscopisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap om hun ongeboren kind te laten onderzoeken op lichamelijke afwijkingen. Het eerste trimester SEO wordt aangeboden in het kader van de landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie.

Het eerste trimester SEO is een medisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap. Bij dit onderzoek kijkt de echoscopist of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Het doel van het eerste trimester SEO is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen - zoals een open schedel of groot defect in de buikwand - kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt. 

De SPSZN heeft de taak om de kwaliteit van de prenatale screening in de regio zuidwest Nederland te borgen en toetst de zorginstellingen en SEO-echoscopisten op de uitvoering van het eerste trimester SEO.

Alleen zorgverleners die een certificaat voor het eerste trimester SEO hebben behaald en daarbij een kwaliteitsovereenkomst hebben met het regionaal centrum, mogen het eerste trimester SEO uitvoeren.

Voor het uitvoeren van het eerste trimester SEO bestaan landelijke kwaliteitseisen. Daarnaast zijn er ook vanuit overheidswege (RIVM) richtlijnen opgesteld over onder meer de werkomgeving, apparatuur en de uitvoering van het eerste trimester SEO.

Handige links

Vragen over eerste trimester SEO

Hieronder vind je relevante links voor het eerste trimester SEO:

Downloads