Informatiebeveiliging

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Wat betekent dat voor jou als verloskundig zorgverlener?

Informatiebeveiliging

Verloskundig zorgverleners werken met privacygevoelige gegevens van de zwangere. Wanneer vraag je als verloskundig zorgverlener waarvoor toestemming en wat moet je waar registreren?

Landelijk zijn richtlijnen en aandachtspunten op papier gezet waarmee zorgverleners in de prenatale screening kunnen zien hoe zij conform de AVG kunnen werken in Peridos.

Handige sites

Ben je verloskundig zorgverlener en wil je meer informatie over de AVG? Kijk dan eerst hier:

Downloads