Uitgelicht
22/4/2022

NIPT vanaf 1 april 2023 definitief onderdeel van prenatale screening

Minister Kuipers van het ministerie van VWS heeft op 14 april 2022 de Tweede Kamer geïnformeerd over de structurele implementatie van NIPT. Hierin staat dat vanaf 1 april 2023 de NIPT definitief onderdeel wordt van de prenatale screening onder regie van het RIVM.

Vanaf deze datum komt de eigen betaling van €175,- voor zwangere vrouwen te vervallen. De komende periode wordt gewerkt aan het inrichten van de juiste bekostigingsstructuur. Verder zal gekeken worden hoe de NIPT ook voor vrouwen met een medische indicatie kosteloos kan worden aangeboden.

Zie voor meer informatie de Kamerbrief in de link. Hier vindt u tevens het rapport van de Trident2-studie.  

Kamerbrief over structurele implementatie NIPT