Uitgelicht
26/10/2022

NIPT: er verandert van alles | Webinar 7 februari 2023

Vanaf 1 april 2023 wordt de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening in Nederland. De TRIDENT-1 en TRIDENT-2 studies lopen af. Dat betekent dat zwangeren straks kunnen kiezen voor de NIPT zonder dat ze mee moeten doen aan een wetenschappelijke studie.

 

Onder regie van het RIVM-CvB wordt momenteel de organisatie rond de NIPT opnieuw ingericht. Dit gebeurt  in samenwerking met de regionale centra, de verschillende beroepsgroepen en overige betrokkenen. De overheveling van de huidige NIPT (in het kader van de TRIDENT-studies) naar de reguliere screening brengt namelijk nogal wat wijzigingen met zich mee. Denk hierbij aan:

-           meer bloedafnamepunten

-           gewijzigde exclusiecriteria

-           een nieuw protocol nevenbevindingen

-           aanpassingen in Peridos en andere informatiesystemen (het hele bloedafnameproces verloopt voortaan digitaal)

-           de herinrichting van de NIPT-laboratoria

-           nieuwe (of aangepaste) communicatiematerialen

 

Een andere ingrijpende wijziging is dat zwangeren vanaf 1 april 2023 kosteloos aan de NIPT kunnen meedoen. Ook komt er een nieuwe toestemmingsregeling voor het gebruik van gegevens voor alle prenatale screeningen.

 

Save the date: dinsdag 7 februari 2023 - Webinar NIPT vanaf 1 april 2023 – wat verandert er?

Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op deze wijzigingen, wordt op 7 februari 2023 van 14.00 tot 16.00 uur een interactief webinar gehouden getiteld: NIPT vanaf 1 april 2023 - Wat verandert er?

 

Hierin worden counselors bijgepraat over:

-           alle inhoudelijke veranderingen

-           wat er wijzigt in de counseling en registratie

-           hoe de overgang naar de reguliere NIPT voor counselors en zwangeren zo soepel mogelijk verloopt

 

Bent u counselor? Noteer dan alvast de datum en tijd van dit webinar. U kunt zich ook nu al aanmelden. Deelname is verplicht voor counselors en accreditatie is aangevraagd. Het webinar komt direct na afloop in een on-demandversie beschikbaar.