Uitgelicht
3/2/2022

Nieuwsbrief SPSZN nr. 96

Op 29 maart 2022 verzonden wij Nieuwsbrief nr. 96 met daarin de volgende onderwerpen:

Algemeen

Mails over peildatumtoetsing in spam

Gebruik niet-valide BSN’s

Prenatale screening voor zwangeren uit Oekraïne

Registratie vanishing twins in Peridos

Gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO

Echoscopie

Rapportage  financiële gegevens

Nieuw: Kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO-echoscopie

 Agenda

Uitnodiging CAHAL  symposium

Webinars