Uitgelicht
22/9/2021

Nieuwsbrief SPSZN nr. 91

Met daarin meer informatie over:

Algemeen:

·        Nieuw mailadres

·        Website en huisstijlvernieuwd

·        Privacyverklaringvoor zwangeren herzien

·        Privacyverklaringvoor zorgverleners

·        Landelijke webinarsprenatale screening

·        Maandelijkseaanlevering counselings- en SEO-gegevens

·        Startendezorgververlener

·        Interessantepublicatie

Counseling:

·        Laatste mogelijkheidaanvraag combinatietest

·        Toegang tot de NIPTvoor zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering

·        Rectificatieindicatie verwijzing NIPT

·        Update draaiboek ene-learning prenatale screening begin oktober beschikbaar

·        Registratiebijscholing van counselors

·        Animatiefilmsbeschikbaar voor de prenatale screening