Uitgelicht
19/7/2022

Naar een Kwaliteitssysteem Echoapparatuur in 2026

De specificaties en eisen van de echoapparatuur worden vanaf 2026 getoetst en gemonitord door een deskundige / centrale organisatie (LRCB). Tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 wordt daarom geleidelijk een kwaliteitssysteem voor de echoapparatuur geïmplementeerd. Ter voorbereiding inventariseert het LRCB dit jaar alle aanwezige echoapparaten in de prenatale screening.

Let op: vanaf mei 2022 benadert het LRCB daarom (per e-mail) alle echopraktijken die in Peridos staan geregistreerd om de benodigde gegevens in kaart te brengen. Elk echocentrum, inclusief eventuele dependances, wordt verzocht een inventarisatielijst in te vullen.

Het nieuwe kwaliteitssysteem is een gezamenlijk project van het RIVM-CvB, de Regionale Centra en het LRCB (Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek).

Vanaf 21 juli is op PNS.nl meer informatie te vinden over dit systeem. De informatie op deze site wordt de komende tijd steeds aangevuld. Neem bij vragen contact op met de SPSZN.