Uitgelicht
19/7/2022

Deelname zwangeren <15 jaar aan eerste timester SEO en NIPT

Zwangeren van 15 jaar en jonger kunnen ook deelnemen aan het eerste trimester SEO en de NIPT, mits de informatie aan de zwangere en haar (gezagdragende) ouder(s) of voogd(den)wordt aangepast.

Deze voorwaarde heeft de Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad (GR) na onderzoek meegegeven aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De adviezen voor beide screeningsonderzoeken vindt u hier:

GR-advies over de NIPT en over het ETSEO d.d. 15-7-22