Nieuwsbrief nr. 121

5 juli 2024

Bekijk nieuwsbrief

Stichting Prenatale Screening

Zuidwest Nederland

De SPSZN is in de regio Zuidwest Nederland verantwoordelijk voor de coördinatie van de screening op aangeboren afwijkingen bij het kind tijdens de zwangerschap.

Over SPSZN

Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) is één van de zeven regionale vergunninghouders voor de uitvoering van prenatale screening in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO). De SPSZN heeft tot doel de prenatale screening binnen de regio Zuidwest Nederland te coördineren en de kwaliteit hiervan te bewaken.

Meer over ons